2017.02.05

JÖNKÖPING 05 LUTY 2017

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO DOTYCZĄCEGO DZIAŁALNOŚCI ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING ZA ROK 2016              

I

Dnia 05 lutego 2017r. w sali Św. Klary odbyło się zebranie Zarządu i wszystkich członków Zjednoczenia Polskiego w Jönköping.

Zebranie rozpoczęła Prezes Zarządu Krystyna Haderberg według ustalonego porządku:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych uczestników.
 2. Wybór prezydium.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zjednoczenia za rok 2016.
 4. Sprawozdanie skarbnika ZPwJ.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

II

Pani Prezes powitała wszystkich zebranych, dziękując jednocześnie za tak liczną obecność. Został również dokonany wybór prezydium dzisiejszego zebrania w skład którego weszli:

Krystyna Haderberg – członek prezydium

Zofia Sawionek – członek prezydium

Leszek Graniczka – przewodniczący prezydium

Elżbieta Solich-Atamaniuk – protokolant

Prowadzenie dalszej części zebrania powierzono Leszkowi Graniczka, który został przewodniczącym prezydium.

III

Przewodniczący Leszek Graniczka oddał głos Prezes ZPwJ, Krystynie Haderberg, która przedstawiła sprawozdanie z rocznej działalności Zjednoczenia Polskiego w Jönköping za rok 2016. Pełny tekst sprawozdania znajduje się na końcu protokołu w aneksie oznaczonym sygnaturą A/2017.

IV

Następnie Przewodniczący Prezydium przekazał głos Zofii Sawionek, skarbnikowi Zjednoczenia, która przedstawiła rozliczenie finansowe z działalności ZPwJ za rok 2016.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.02.2016 – 31.01.2017.

Pełne sprawozdanie finansowe znajduje się na końcu protokołu w aneksie oznaczonym sygnaturą B/2017.

V

Kolejnym punktem zebrania były sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej Dybicz nie stwierdził żadnych uchybień w prowadzeniu ksiąg finansowych Zjednoczenia. Do sprawozdania skarbnika żadnych uwag nie było. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego – Liliana Kovač nie zgłosiła żadnych spraw.

VI

Dyskusji nad sprawozdaniami nie było.

Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.

VII

Wolne wnioski.

Katarzyna Filipowicz zgłosiła zapytanie o ponowną możliwość wynajmu sali gimnastycznej. Z uwagi na bardzo małą frekwencję zamieniono salę gimnastyczną na basen, z którego korzysta więcej rodzin. Przypomniano, że zgłoszenia w tej sprawie należy kierować do Sebastiana Możdżyńskiego.

Drugi wniosek dotyczył ponownej możliwości zorganizowania wyjazdu integracyjnego do Trójmiasta. Zaproponowano, by był to wyjazd w ramach obchodów 70lecia powstania Zjednoczenia Polskiego w Jönköping.

VIII

Zebranie zakończyło się około godziny 12:15.

Za uwagę podziękowali Prezes Zjednoczenia Krystyna Haderberg i Przewodniczący Prezydium Leszek Graniczka.

Sekretarz ZPwJ

Elżbieta Solich-Atamaniuk

 

ANEKS A/2017     

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING W ROKU 2016.

 

W ubiegłym roku w skład Zarządu wchodzili:

Krystyna Haderberg – prezes

Maria Tarłowska – zastępca prezesa

Elżbieta Solich-Atamaniuk – sekretarz

Zofia sawionek – skarbnik

Monika Idzińska – gospodarz

Alina Truchlewska – gospodarz

Wiesław Szyniec – delegat na zjazd do Kongresu w Sztokholmie

 

Zjednoczenie liczy obecnie 160 członków dorosłych i 47 dzieci.

 

W tym czasie odbyliśmy 10 spotkań przy kawie. 03 stycznia mieliśmy tradycyjny OPŁATEK; 28 marca – Śniadanie Wielkanocne oraz Zajączka dla dzieci; 01 maja uczciliśmy rocznicę Konstytucji Trzeciego Maja; 05 czerwca przygotowaliśmy prezenty dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

04 września spotkaliśmy się ponownie po przerwie letniej na kawie; 06 listopada uczciliśmy Dzień Zmarłych. Część z nas udała się na cmentarz wraz z księdzem aby odmówić modlitwę i zapalić znicze na grobach naszych zmarłych w Jönköping Polaków; dnia 26 listopada zorganizowaliśmy zabawę andrzejkową; 04 grudnia przyszedł do dzieci Mikołaj; natomiast 10 grudnia pojechaliśmy na wycieczkę do Göteborga, gdzie o godzinie 16:00 obejrzeliśmy zabawną komedię „Revyn 2.0” ze znanymi z telewizji aktorami szwedzkimi.

 

W ciągu roku Zarząd odbył 7 spotkań.

Wydaliśmy 2 Biuletyny Informacyjne.

 

Sprawy finansowe

 

Na naszą działalność nie wystarczyłyby wyłącznie nasze składki, które w ubiegłym roku wynosiły 5800 kr.

Zwracamy się zatem do różnych organizacji o dotacje. Niestety nie dają oni pieniędzy za darmo. Trzeba się wykazać odpowiednią działalnością.

W związku z tym w zeszłym roku zorganizowaliśmy kurs języka szwedzkiego, który prowadził Göran Fäldt raz w tygodniu. Uczestniczyły 3 osoby.

Na naszych niedzielnych spotkaniach próbowaliśmy wprowadzić kurs rysunków dla młodszych dzieci naszego Zjednoczenia. Prowadziliśmy również działalność sportową pod przewodnictwem Sebastiana Możdżyńskiego /raz w tygodniu w piątek – piłka; bowling – dwa wyjścia i basen (pakiet familijny)/. Chętnie inwestujemy w aktywność sportową i nie tylko naszych dzieci ponieważ taka działalność jest również chętnie dotowana.

Dużą przysługę robi nam nasz chór dziecięcy, występujący na naszych mszach w języku polskim.

W związku z powyższą działalnością otrzymaliśmy dotacje z następujących organizacji:

Jönköpings kommun – 4700 kr

ABF                                 – 1800 kr

Kongres                          -19000 kr

Bilda                               – 9000 kr

Dzięki tym dotacjom mogliśmy zorganizować dla naszych dzieci Zajączka, Dzień Dziecka, Mikołaja oraz nagrody za konkursy podczas zabawy Andrzejkowej.

Dzięki Kongresowi Polaków w Sztokholmie mogliśmy zasponsorować część biletów do teatru oraz rozwijać działalność sportową. Bilda zasponsorowała nam pozostałą część kosztów za bilety do teatru. Za autokar zapłaciliśmy z własnych pieniędzy 7200 kr /był to wymagany wkład własny/.

Obecnie w naszej kasie podręcznej znajduje się 1128 kr a na bankgiro 15972 kr.

W 2016 roku mieliśmy 13 jubilatów, którym wręczyliśmy kwiaty i szampana.

Zwracamy się z prośbą do naszych członków jak urozmaicić bardziej naszą działalność, żeby wszyscy członkowie naszego Zjednoczenia mogli korzystać z naszej pracy – zarówno dzieci jak i dorośli. Będziemy wdzięczni za wszystkie propozycje.

 

Prezes ZPwJ

Krystyna Haderberg

 

 

ANEKS B/2017     

                    

 

Polska Föreningen i Jönköping

Rozliczenie finansowe za rok 2016

01.02.2016 – 31.01.2017


Dochody

Składki członkowskie…………………………………………    5800

Dotacje z Jönköping Komun………………………………….    4766

Dotacje z Kongresu……………………………………………  20500

Dotacje z ABF…………………………………………………    1800

Dotacje z Bildy…………………………………………………    9000

Dochód z kawy niedzielnej…………………………………….   2587

Dochód z zabawy andrzejkowej……………………………….   3040

Koszty uczestników wycieczki…………………………………   5750

 

                                                                                                      53243      

 

Wydatki

 1. Reprezentacyjne

– spotkania przy kawie, Wielkanoc, jubilaci, opłatek, kwiaty okol……  3963

– dla dzieci, Zajączki, Dzień dziecka, Mikołajki………………………  5192

– zabawa andrzejkowa…………………………………………………   2365

– mikrofon……………………………………………………………..   2319

– wycieczka do Geteborga…………………………………………….. 29200

 1. Sport

– sala sportowa dla dzieci oraz basen………………………………….   4982

– bowling………………………………………………………………   1852

 1. Administracja

– Medlemavgift till Kongres, biuletyny, opłaty banki…………………  6267,50

 

                                                                                                                 56140,50

 

Saldo za 2016 rok wynosi   -2897,50 kr (minus)

Suma wejściowa z dnia 01.02.2016

                                 w banku          18426,99

                     w kasie podręcznej      1577

                                                          20003,99

                                                          –2897,50 (saldo)

                                                         17106, 48

 

Jest to zgodne ze stanem finansowym na dzień 26.01.2017       

                                w banku          15972,48

                 w kasie podręcznej         1128

                                                         17100,48

 

                                                     

                                                                             Skarbnik

                                                                       Zofia Sawionek