Kadencja 2016-2018

ZARZĄD ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING

KADENCJA 2016 – 2018

 7 lutego 2016r. odbyło się Walne Zebranie członków Zjednoczenia Polskiego w Jönköping. Wybieraliśmy Zarząd na nową kadencję 2016 – 2018.

W skład Zarządu weszli:

Krystyna Haderberg – prezes Zarządu (tel. 036-133038)

Maria Tarłowska – wiceprezes (tel. 036-150923)

Zofia Sawionek – skarbnik (tel. 073-6179898)

Elżbieta Solich-Atamaniuk – sekretarz (tel. 0721-866763)

Monika Idzińska – gospodarz (tel. 0722-780405)

Alina Truchlewska – gospodarz (0760-650975)

Wiesław Szyniec – delegat do KP w Sztokholmie (tel. 0762-544950)

Aneta Lewińska – członek (tel. 0765-760001)

Bartosz Lewiński – członek (tel. 0765-759997)

SĄD KOLEŻEŃSKI       KOMISJA REWIZYJNA     DELEGACI NA KONGRES

Lidia Kulig                         Zofia Ahlqvist                                   Andrzej Dybicz

Liliana Kovač                     Andrzej Dubicz                                Liliana Kovač

Leszek Graniczka                                                                          Wiesław Szyniec