Wakacje


Mamy już tylko dwa wolne miejsca dla młodych ludzi, w wieku 13-17 lat, w ramach projektu „In one boat. Wikingowie i Słowianie”. BRAK MIEJSC!

Wyjazd i pobyt na tych wakacjach jest dla młodzieży bezpłatny. Młodzież należy jedynie przewieźć a później odebrać z miejsca zbiórki tj. lotnisko w Sztokholm Skavsta lub Goteborg.
termin: 1-8 lipca 2013
miejsce: Zwierzyniec, Zamość i Lublin (Polska)

W czasie realizacji projektu zostaną przeprowadzone zajęcia, tj:
– ”Budowanie osad Słowian i Wikingów”- zajęcia warsztatowe obejmujące poznanie wyglądu, funkcji i sposobów wykonania wczesnośredniowiecznych osad Wikingów i Słowian, tworzenie imitacji takich osad, zajęcia zakończone będą ”próbami
przejęcia” osad przez mieszane drużyny;
– ”Mity Słowian i Wikingów”- poznanie najsłynniejszych mitów, inscenizacje wybranych mitów;
– ”Ubrania Słowian i Wikingów”- warsztaty wykonania wzorcowych ubrań i ozdób słowiańskich i wikingowskich;
– ”Muzyka i taniec Słowian i Wikingów”- zajęcia warsztatowe, ruchowe;
– ”Uczty Słowian iWikingów”- przygotowaniewybranych potraw z obu kręgów kulturowych, warsztat połączony będzie z wieczorem kultury;
-”In one boat” – spływ kajakowy połączony z inscenizacją historyczną, z wykorzystaniem przygotowanych wcześniej strojów,
– Flash mob w Zamościu, krótka forma taneczna na rynku zamojskim, wykorzystująca stroje słowiańskie i wikingowskie, połączona z elementami gry miejskiej;
– Gra terenowa w Lublinie ”Królewski płaszcz” – sposobem poznania zabytków Lublina,
– Spotkanie ze społecznością lokalną- spotkanie uczestników projektu z młodzieżą uczęszczającą do Gimnazjum w Jastkowie, z Dyrekcją i nauczycielami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz z przedstawicielami samorządu lokalnego.

Rodzice/opiekuni prawni chcący posłać swoją młodzież na te wakacje proszę o nadesłanie zgłoszeń na info@pzj.se z dopiskiem „Wakacje”.

W zgłoszeniu powinny znajdować się dane zgłaszanego dziecka oraz kontakt do rodziców/opiekunów prawnych.

Wszelkie informacje udziela Pani Joanna Jodłowska ze Stowarzyszenia Cogito (pod polskim numerem tel +48606162005),

W wyjątkowych sytuacjach można kontaktować się z panem Marcinem Koniecznym, prezesem Polska Föreningen pod telefonem +46/762667836.

***

Partnerzy Programu:
1/ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych ”Cogito”
al. Warszawska 43,  21-002 Jastków, NIP 7132994107
osoba kontaktowa: Pani Joanna Jodłowska, tel +48606162005.
Na stronie http://www.gim.internetdsl.pl/documents/wymiana2012.pdf  prezentowana jest foto-relacja z poprzedniego projektu stowarzyszenia Cogito pt.: „Młodzież w działaniu”.

2/ Polska Kongressen i Sverige, http://polskakongressen.se/
Östermalmsgatan 75, Stockholm.

Informacje o  bezpośrednio uczestniczącej w projekcie:
Łączna liczba młodzieży = 24 (w tym 12. osób z Polski i 12. ze Szwecji),
łączna liczba opiekunów = 4 (w tym dwóch ze Szwecji),

Udział partnerów w projekcie będzie polegał na przygotowywaniu się do
poszczególnych działań. (Data rozpoczęcia projektu 2013-05-15; data zakończenia projektu 2013-09-15). Przede wszystkim wyszukanie informacji na temat budowy osad Wikingów, skandynawskich łodzi, typowych dla wczesnego średniowiecza strojów, potraw, wybranych skandynawskich mitów oraz muzyki i tańców. Grupa polska będzie zbierać wiedzę o osadach, łodziach, potrawach, strojach, mitach słowiańskich. Obie grupy będą dzielić się wiedzą, pomagać w jej zdobywaniu. Drogą kontaktu będzie Internet ( e-maile, Skype, Facebook). Podczas realizacji projektu każde z zaplanowanych działań będzie wykonywane wspólnie – przez podgrupy mieszane pod względem narodowości.

Zakwaterowanie na czas realizacji działania zaplanowane jest w Zwierzyńcu, w pensjonacie. W czasie pobytu grupy projektowej nie będą kwaterowani inni goście. Pensjonat posiada dużą przestrzeń na świeżym powietrzu, gdzie będzie można realizować część zadań oraz miejsce do wspólnej pracy wewnątrz budynku. Wyżywienie również zostanie zorganizowane w pensjonacie, poza warsztatami wyjazdowymi, kiedy wyżywienie zaplanowane jest w miejscach działania ( dotyczy przede wszystkim działań flash
mob w Zamościu, gra terenowa w Lublinie oraz spotkanie ze społecznością lokalną). Podróż międzynarodowa na miejsce wymiany obejmować będzie samolot oraz busy. Natomiast na wyjazdy w ramach działania wynajęty zostanie bus.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną ubezpieczeni. Pensjonat, w którym będzie zakwaterowanie jest przystosowany do przyjmowania grup młodzieżowych. Dla zachowania bezpieczeństwa grupy w pensjonacie w czasie realizacji projektu nie będzie innych grup. Spływ kajakowy zorganizowany zostanie z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, na łatwych odcinkach rzek na Roztoczu, z kierownictwem instruktora i ratownika.

Szczegółowy program pobytu w Polsce (str. 17-19)