Ogłoszenie 3/2016

Ogłoszenie 3/2016- 04- 08

Zarząd Zjednoczenia ma zaszczyt zaproponować Państwu nową rubrykę pod nazwą FOTORELACJE. Chcemy, by nasza działalność i nasze spotkania stanowiły miłe wspomnienia, zarejestrowane w przystępnej formie i dostępne dla wszystkich – nawet dla nieobecnych, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w spotkaniu.

Przesyłamy zatem pilotażową pierwszą fotorelacje z niedzielnego spotkania z dnia 03 kwietnia 2016r.

Jeżeli ta forma informacji spotka się z Państwa akceptacją, będziemy kontynuować cykl. Pragniemy poznać opinię wszystkich członków ZPwJ, dlatego poświęcimy czas na najbliższym wspólnym spotkaniu tj. 01 maja 2016r. na omówienie tego projektu. Ponadto wszelkie uwagi i propozycje można zgłaszać drogą mailową na adres e.atamaniuk@o2.pl

 

Zarząd

Zjednoczenia Polskiego w Jönköping