Ogłoszenie 1/2016

Ogłoszenie 1/2016
W związku z rezygnacją dwóch członków Zarządu wybranych na Walnym Zebraniu w dniu 07.02.2016r. zaistniała konieczność uzupełnienia wakatu.

Statut Zjednoczenia Polskiego w Jönköping §9 stanowi:
Zarząd ma prawo kooptacji nowych członków Zarządu, w wypadku takiej konieczności, jednak tylko dwóch członków.

Prosimy o zastanowienie i składanie kandydatur do 06.03.2016r.
W niedziele 06.03.2016r. podczas spotkania przy kawie po polskiej Mszy Świętej o godz. 10:00, wybierzemy nowych członków Zarządu.
Prosimy o poważne podejście do wyborów.

Zarząd
Zjednoczenia Polskiego w Jönköping