Jerycho Rózańcowe – Zaproszenie

Zaproszenie do wspólnej modlitwy

„Jerycho Różańcowe”

 

Drodzy Bracia i Siostry w Panu!

Wychodząc naprzeciw wielkim łaskom, jakie Bóg, Ojciec Miłosierdzia, chce na nas wylać w Roku Świętym – Jubileuszu Miłosierdzia, chcemy was zaprosić do wspólnej modlitwy. Wykorzystajmy ten nadzwyczajny czas i wołajmy jednym głosem do naszego Pana o zmiłowanie i wynagradzajmy mu za grzechy. Modlitwa, do której chcemy was zaprosić to „Jerycho Różańcowe”.

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue, otrzymał od Boga nakaz, by wojsko i kapłani przez siedem dni okrążało z Arką Przymierza, grając na trąbach, mury Jerycha. Siódmego dnia, od huku trąb i wznoszonych okrzyków wojennych, potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.

Nieustające, całodobowe czuwania różańcowe przed Najświętszym Sakramentem są ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:

 • Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata
 • O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła
 • O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego
 • O obudzenie ducha pokuty
 • O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny

Początki Różańcowego Jerycha w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka, delegata wspólnoty apostolskiej Legionu Maryi z Irlandii do Polski w 1946 roku. To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze. Podczas niego miano codziennie odprawiać Mszę św., odmawiać Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą ks. bpa Stefana Bareły zrezygnowano z Kongresu, lecz nazwano te siedem dni modlitwy „Oblężeniem Jerycha”, nawiązując do siedmiu dni, podczas których Izraelici zgodnie z rozkazem Boga obchodzili z Arką Przymierza Jerycho, by zburzyć mury i zdobyć miasto (Joz 6).

Uczestnicy na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski. I rzeczywiście przeszkody zostały zwyciężone! Anatol Kaszczuk nazywa to wydarzenie pierwszym „Oblężeniem Jerycha”.

Jak widzimy, ta modlitwa wiąże się bardzo mocno z osobą Jana Pawła II. To przecież on ustanowił święto Bożego Miłosierdzia i zawierzył Jemu cały świat. Dlatego pragniemy zaprosić was do Różańcowego Jerycha – modlitwy przebłagalnej za grzechy narodu szwedzkiego, przez wstawiennictwo tego świętego papieża, który pobłogosławił tutejszą ziemię podczas swojej pielgrzymki do Skandynawii. Również będziemy prosić o pomoc św. Brygidę, wspaniałą patronkę Szwecji i Europy.

Wykorzystajmy święty czas Wielkiego Postu – czas pokuty i nawrócenia. Będziemy trwać na modlitwie nieustannie przez 7 dni i 7 nocy, każdego dnia w innym szwedzkim lub polskim mieście. Rozpoczniemy tę modlitwę w piątą niedzielę Wielkiego Postu, a zakończymy w Niedzielę Palmową, kiedy to nasz Pan i Król, Jezus Chrystus, przybywa do Jerozolimy.

Nie zwlekajmy! Rok Miłosierdzia trwa tylko do listopada 2016! Niechaj runą mury „cywilizacji śmierci” otaczające Szwecję i nastanie w niej Królestwo życia Bożego w Jego woli i w Jego miłości!

Podajemy szczegółowy plan Jerycha Różańcowego:

 1. Pierwszą dobę rozpoczynamy w piątą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 19.00 i kończymy o 19.00 następnego dnia. Wówczas w innej świątyni rozpoczyna się kolejna adoracja.
 1. Proponujemy, by zaraz po wystawieniu Najświętszego Sakramentu kapłan odczytał na rozpoczęcie Jerycha Różańcowego modlitwę papieża Franciszka na Rok Miłosierdzia, poprzedzoną intencją:

– „Intencja przebłagalna za grzechy narodu szwedzkiego”.

– Modlitwa Papieża

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim
przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie,
swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie
tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza
przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić
wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia – Ciebie,
który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 1. Każdą godzinę adoracji należy rozpocząć odczytując na głos lub po cichu następującą modlitwę:

Boże Miłosierdzia! Wołam do tronu Twego: „Zmiłuj się nade mną niewiernym! Przebacz mi moje grzechy, bo oślepłem zwiedziony przez nieprawość. Daj mi czas, abym powrócił na Twoje ścieżki i mógł się oczyścić. Boże Wszechmogący! Stwórco nieba i ziemi! Uznaję Twoją niepodzielną władzę, Twoje panowanie nad każdym stworzeniem. Ty jesteś tym, który może wszystko. Zbyt mały jestem, abym badał twe wyroki. Ukorz mnie pod Twoją ręką, abym mógł poddać Ci się na nowo. Ukaż mi to, co jest właściwe, Tobie przyjemne, abym odróżniał dobro od zła. Objaw mi prawdę, aby mnie wyzwoliła. Boże wszelkiej dobroci, zawróć mnie z drogi zatracenia, abym nie wpadł w ręce niszczyciela. Broń mnie mój Boże! Ojcze przebacz, bo nie wiedziałem, co czynię. Teraz, kiedy widzę swój grzech, oddaję ci go, a Ty mnie oczyść, abym kosztował z Tobą wiecznej szczęśliwości. Proszę Cię o to przez Niepokalane Serce Najświętszej Marii Panny, mojej Matki i Królowej”.

W imię Jezusa Chrystusa wybacz nam Boże:

– odrzucenie Ciebie, Boga Ojca, jako jedynego Boga i stwórcę świata i ludzi
– zwalczanie Kościoła Katolickiego
– zabijanie nienarodzonych dzieci
_ grzechy przeciwko życiu od poczęcia do naturalnej śmierci
– rozwiązłość seksualną
– wszelką aktywność seksualną poza małżeństwem według nauczania katolickiego kościoła
– bałwochwalstwo
– okultyzm
– świętokradcze spożywanie ciała Pańskiego
– bezczeszczenie ciała Pańskiego
– hedonizm
– faryzeizm
– grzechy seksualne osób konsekrowanych
– deprawacja dzieci
– odrzucenie rodziny
– dopuszczenie do głosu religii i ideologii propagujących przemoc i terror
– podziały i nieprzebaczenie pośród wiernych i duchownych w parafiach
– bluźnierstwa przeciwko Matce Bożej, jej Niepokalanemu Poczęciu, Dziewictwu i Bożemu rodzicielstwu

 1. O 1500 odmawiamy koronkę do Bożego miłosierdzia i wskazane jest odprawienie drogi krzyżowej.
 2. W czasie Adoracji możemy odmawiać Różaniec indywidualnie w ciszy lub grupowo na głos. Aby odmówić w ciągu doby wszystkie części możemy przeznaczyć konkretne tajemnice na okres 6 godzin, bo są 4 części różańca.
 3. Na zakończenie Adoracji proponujemy przejście w procesji z Najświętszym Sakramentem dokoła kościoła, na zewnątrz lub wewnątrz, śpiewając Suplikację.
 4. Każdego dnia można, w miarę możliwości, złożyć intencję Jerycha Różańcowego na Mszy świętej.
 5. Wszystkie osoby uczestniczące są zaproszone do Spowiedzi, przyjęcia Komunii świętej w tej intencji – jeśli to możliwe (modlitwa czystym sercem jest milsza Bogu).
 6. Uczestnicy, jak i osoby, które nie mogą uczestniczyć, są zaproszone do postu i umartwienia w tej intencji, nie tylko w konkretny dzień odbywającego się czuwania, ale przez cały okres trwania Jerycha. Najlepiej, aby konkretne osoby podjęły się postu w konkretne dni.
 7. W czasie Adoracji byłoby wskazane umieszczenie wizerunku Jana Pawła II i jego relikwii, św. Brygidy oraz wizerunku „Syna marnotrawnego” powracającego do ojca jako symbolu Roku Miłosierdzia.
 8. Na zakończenie Jerycha Różańcowego w Niedzielę Palmową, w miarę możliwości, w uroczystej procesji kapłan obchodzi z Najświętszym Sakramentem 7 razy kościół, przy śpiewie pieśni dziękczynnej. Może to być pieśń „Abba, Ojcze”.

W ramach kontynuacji Jerycha zapraszamy do indywidualnego Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca i Pierwszych Piatków Miesiąca. Możemy też pójść dalej i całkowicie oddać się Jezusowi przez ręce Matki Bożej, tak jak uczynił to JP II według słów św. Ludwika de Montfort: TOTUS TUUS – CAŁY TWÓJ. To najpewniejsza droga do bycia w jedności z Bogiem Ojcem, a więc bycia świętym tak jak Papież. Możesz się zawierzyć przez indywidualne rekolekcje według materiałów, które dostarczymy ci, jeśli napiszesz na adres:

katarzyna.pereira@gmail.com

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.