2017.02.05

JÖNKÖPING 5. 02. 2017

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING NR 9/2017

I

Dnia 05 lutego 2017r. w godzinach 12:15 – 13:45 odbyło się zebranie Zarządu Zjednoczenia Polskiego w Jönköping. Zebranie odbyło się w Sali Św. Klary przy parafii Św. Franciszka z Asyżu, Klostergatan 70B.

II

Zebranie poprowadziła Prezes Zarządu Krystyna Haderberg.

III

Sprawdzono listę obecności i odczytano protokół z poprzedniego zebrania oznaczony sygnaturą 7/2016.

W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu w składzie:

Krystyna Haderberg

Maria Tarłowska

Zofia Sawionek

Alina Truchlewska

Monika Idzińska

Wiesław Szyniec

Elżbieta Solich-Atamaniuk

Protokół 7/2016 przyjęto jednogłośnie. Żadnych uwag nie zgłoszono.

IV

Prezes Krystyna Haderberg przedstawiła porządek zebrania:

  • Sprawozdanie roczne i omówienie przygotowań wyjazdu delegatów na zjazd do Kongresu Polaków w Sztokholmie.
  • Omówienie propozycji wniosków do Kongresu, Bildy, ABF, i Jönköpings Komun o dotacje na działalność Zjednoczenia.
  • Organizacja zabawy karnawałowej.
  • Obchody 70lecia naszego Zjednoczenia.
  • Wolne wnioski.

V

Prezes Krystyna Haderberg poinformowała, że 25 lutego 2017 roku odbędzie się doroczny Zjazd Kongresu Polaków w Sztokholmie. Delegatem naszego Zjednoczenia jest Wiesław Szyniec, który ma przedstawić roczne sprawozdanie z działalności naszego Zjednoczenia oraz zapotrzebowanie na dotacje finansowe związane z naszą działalnością. Na Kongres jedzie również drugi członek naszego Zjednoczenia Sebastian Możdżyński, który we władzach Kongresu odpowiedzialny jest za działalność sportową.

Zebranie sprawozdawcze z rocznej działalności ZPwJ odbyło się dnia 05 lutego 2017r. Sprawozdanie zostało przyjęte w całości. Nie zgłoszono żadnych poprawek ani uwag i to sprawozdanie zostanie przekazane przez naszego delegata władzom Kongresu.

Wiesław Szyniec podkreślił, że nasze Zjednoczenie jest drugą co do wielkości organizacją polonijną zrzeszoną w Kongresie i jednocześnie najbardziej sumienną jeśli chodzi o wpłaty związane ze składkami członkowskimi do Kongresu, co jest podczas dorocznych zjazdów bardzo dobrze komentowane przez władze Kongresu.

Zofia Sawionek, skarbnik Zjednoczenia już uiściła składkę do Kongresu, która dla naszego Zjednoczenia wynosi 3200kr /160 członków po 20kr od osoby/.

Drugim ważnym dokumentem, który należy przedstawić i uzasadnić są wnioski o bidragi, czyli wnioski o dofinansowanie działań ZPwJ.

Ponieważ chcemy kontynuować rozpoczęte we wrześniu ubiegłego roku zajęcia, wnioski o dofinansowanie na rok 2017 dotyczą:

  • aktywności sportowej dzieci i dorosłych – dofinansowanie do wynajmu sali gimnastycznej (piłka); dofinansowanie do pakietu rodzinnego na basen; dofinansowanie do bowlingu. Złożyliśmy zapotrzebowanie na kwotę 40000kr. – nasz wkład własny – 20000 kr.
  • organizacji imprez dla dzieci niezrzeszonych w Zjednoczeniu /Zajączek, Mikołaj, Dzień Dziecka…/ – 6000kr dotacji przy wkładzie własnym 1000kr
  • organizacji uroczystych obchodów 70lecia ZPwJ – 30000kr dotacji – 10000kr wkład własny
  • dofinansowanie do kosztu zakupu mikrofonu dla Zjednoczenia – 2000kr – 500kr wkład własny.

VI

W związku z wyjazdem delegata Zjednoczenia na Zjazd Kongresu Polaków w Sztokholmie, przyznany został tzw. fundusz reprezentacyjny. Rozliczenie nastąpi po przedstawieniu rachunków za pobyt na Kongresie.

VII

Kolejnym punktem zebrania było omówienie przygotowań do zabawy karnawałowej.

Zabawa przewidziana jest 25 lutego w godz. 17:00-24:00. Sala Öxnegården na Öxnehaga jest już zarezerwowana. Zgłoszenia na bal przyjmujemy do 19 lutego 2017r. Wymagana jest frekwencja minimum 40 osób. Zaangażowany w przygotowanie imprezy ma być cały Zarząd. Wiesław Szyniec zwolniony z przygotowań z uwagi na wyjazd na Kongres.

Koszt imprezy dla członków 50kr, pozostali – 100kr. Zjednoczenie zapewnia podstawowe napoje /kawa, herbata, mleko/, oraz jednorazowe naczynia. Jedzenie przynoszą uczestnicy na wspólny stół.

Sekretarz Zjednoczenia została upoważniona do zredagowania stosownego ogłoszenia na stronę internetową.

VII

W tym roku przypada 70 rocznica powstania naszego Zjednoczenia. Chcemy godnie uczcić tak zacny jubileusz, dlatego już we wnioskach o dofinansowanie na ten rok, złożyliśmy stosowne dokumenty.

Jest już kilka wstępnych propozycji:

– wydanie okolicznościowego numeru Biuletynu Informacyjnego

– zorganizowanie majówki z grillem i atrakcjami dla dzieci nad brzegiem Jeziora Vättern

– organizacja uroczystej gali z koncertem muzyki poważnej, lampką szampana i poczęstunkiem

– jubileuszowa wycieczka do Trójmiasta z kolacją na promie

Uroczyste obchody jubileuszowe zaplanowane są na drugą połowę tego roku, dlatego zasięgniemy opinii naszych członków i posłuchamy propozycji dotyczących sposobu godnego uczczenia owego jubileuszu.

VIII

Wolne wnioski

Zgłoszono jeden wniosek o zakup zjednoczeniowego telefonu na abonament. Wiąże się to oczywiście z kosztami utrzymania, ale w dobie wszechobecnej elektronicznej płatności i dostępu do własnych kont bankowych uważamy taki nabytek za słuszny. Ta kwestia wynikła przy okazji wpisów i wpłat na zabawę karnawałową. Wiele osób nie było finansowo przygotowanych do opłacenia gotówką uczestnictwa w zabawie. Mając mobilny dostęp do konta bankowego Zjednoczenia, ten problem zostałby rozwiązany.

Wniosek został poddany do przemyślenia. Głosowanie nad wnioskiem odbędzie się w niedalekiej przyszłości.

IX

Ustalono następny termin zebrania Zarządu na niedziele 05 marca 2017r.

Zebranie zakończyła Prezes Zjednoczenia Krystyna Haderberg o godz. 13:45.

 

Sekretarz ZPwJ

Elżbieta Solich-Atamaniuk