2016.11.06

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W    JÖNKÖPING NR 6/2016

I

Zebranie Zarządu Zjednoczenia Polskiego w Jönköping odbyło się w niedzielę 06 listopada w godz. 12:00 – 13:45 w sali św. Klary przy parafii Św. Franciszka z Asyżu.

II

W zebraniu uczestniczyło pięcioro członków Zarządu

Krystyna Haderberg
Monika Idzińska
Wiesław Szyniec
Alina Truchlewska
Elżbieta Solich-Atamaniuk

III

Zebranie rozpoczęła Krystyna Haderberg.

Odczytano protokół z zebrania Zarządu z dnia 02 października 2016r. Protokół przyjęto. Nie zgłoszono żadnych poprawek.

Następnie Prezes Zarządu przedstawiła najważniejsze zagadnienia dzisiejszego zebrania

  • organizacja zabawy Andrzejkowej dnia 26 listopada
  • organizacja Mikołaja dla dzieci dnia 04 grudnia
  • organizacja wyjazdu do Geteborga dnia 10 grudnia
  • plan spotkań i ogłoszenia do nowego Biuletynu Informacyjnego na pierwszą połowę 2017 r.

IV

Organizacja zabawy Andrzejkowej jest przedsięwzięciem, w którym uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu. Sala jest wynajęta w Birkagården przy Österängen. Wynajęciem sali i negocjacjami cenowymi zajęła się prezes Krystyna Haderberg.

Wiesław Szynie zobowiązał się do ogłoszenia na zajęciach sportowych prośby o stawienie się kilku mężczyzn, członków Zjednoczenia, którzy pomogą w ustawianiu stołów. Prace przygotowawcze mają się rozpocząć w piątek 25 listopada o godz. 21:00.

Zarząd zobowiązany jest zapewnić jednorazowe nakrycia stołów: obrusy, serwetki, talerze, sztućce, kubeczki do zimnych i gorących napojów…

Zakupy z ramienia Zarządu powierzono Zofii Sawionek i Alinie Truchlewskiej.

Tradycją Andrzejkowego spotkania są gry, zabawy i konkursy dla dzieci oraz loteria dla dorosłych. Jak co roku przewidziane są nagrody. Dzieci otrzymują słodycze a nagrodą w loterii dla dorosłych jest butelka wina. Zakupami nagród i losami loteryjnymi również zajmą się Zofia Sawionek i Alina Truchlewska. Natomiast gry i konkursy dla dzieci organizuje i prowadzić będzie Krystyna Haderberg. Zaproponowano także wcześniejsze konsultacje z rodzicami małych dzieci, w celu uaktualnienia gier i zabaw.

W sobotę Zarząd ma się stawić w sali na Österängen na trzy godziny przed rozpoczęciem imprezy. Jest to czas na przygotowanie stołów, rozłożenie nakryć oraz podłączenie sprzętu grającego.

Pozytywnie przyjęto wniosek o wynajęciu osoby sprzątającej po zabawie, gdyż sala musi być przywrócona do pierwotnego stanu z uwagi na poranne niedzielne zajęcia.

V

W niedzielę 04 grudnia po Mszy Św. o godz. 10:00 zaplanowany jest Mikołaj dla dzieci. Krystyna Haderberg zamówiła już polskie słodycze, owoce i torebki na paczki.

Pakowaniem paczek i dostarczeniem ich na niedzielne spotkanie zajmą się Zofia Sawionek, Alina Truchlewska i Elżbieta Solich-Atamaniuk.

VI

Omówiono również wstępny, ramowy plan wycieczki do Geteborga.

Krystyna Haderberg wystarała się o dofinansowanie do wyjazdu. Dofinansowanie obejmuje przejazd autokarem i część ceny za sztukę teatralną. Do biletów do teatru połowę ceny dopłaca Zjednoczenie PwJ. Członkowie Zjednoczenia płacą za wyjazd 250 kr. Wyjazd zaplanowany jest na sobotę 10 grudnia o godz. 10:00 z parkingu przy parafii oo. Franciszkanów. Powrót zaplanowano na godz. 22:00 w to samo miejsce. Szczegóły wyjazdu zostaną podane w niedzielę 04 grudnia.

VII

Wiesław Szyniec zgłosił absolutną konieczność zakupu własnego przenośnego mikrofonu, ponieważ mikrofon znajdujący się w wyposażeniu na sali Św. Klary, jest wciąż rozregulowany i bardzo trudno jest przekazywać ogłoszenia uczestnikom polonijnego spotkania przy kawie.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

VIII

W ostatnim punkcie zebrania Zarządu omówiono plan spotkań i ważne ogłoszenia na 2017 r., które zostaną wydrukowane w nowym numerze Biuletynu Informacyjnego.

Podjęto przede wszystkim wniosek o zwiększeniu ilości osób do pieczenia ciasta na niedzielne spotkania przy kawie.

IX

Zebranie zakończyło się o godz. 13:45.

Termin następnego zebrania Zarządu ustalono na 04 grudnia 2016r.

Sekretarz Zarządu Zjednoczenia Polskiego w Jönköping

Elżbieta Solich-Atamaniuk