2016.03.06

JÖNKÖPING 06.03.2016r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING 2/2016

I

Zebranie Zarządu Zjednoczenia Polskiego w Jönköping odbyło się dnia 06.03.2016r. w sali św. Mikołaja przy parafii oo. Franciszkanów, Klostergatan 70B w godz. 12:00-14:00.

Zebranie poprowadziła prezes ZPwJ, Krystyna Haderberg.

II

Porządek zebrania:

  • Odczytanie Protokołu 1/2016
  • Przyjęcie nowych członków Zarządu
  • Sprawozdanie skarbnika
  • Aktualna lista członków Zjednoczenia
  • Propozycje wniosków o dofinansowanie
  • Sprawy bieżące
  • Wolne wnioski

III

Sekretarz Elżbieta Solich-Atamaniuk odczytała Protokół 1/2016 z zebrania Zarządu ZPwJ z dnia 21.02.2016r.

Protokół został przyjęty. Żadnych zmian nie wprowadzono.

IV

Zgodnie z Ogłoszeniem 1/2016 i przestrzeganiem Statutu ZPwJ, przyjęto nowych członków Zarządu, tym samym uzupełniono wakat w składzie Zarządu.

Do współpracy zgłosili się:

Aneta Lewińska
Bartosz Lewiński

Nowi członkowie Zarządu odpowiedzialni będą za stronę internetową ZPwJ.

V

Skarbnik ZPwJ, Zofia Sawionek przedstawiła aktualny stan finansów i rozliczenie:

– w tzw. podręcznej kasie było 1585 kr /stan przed bieżącymi rozliczeniami/
– banku na koncie ZPwJ jest 17000 kr.

Skarbnik rozliczyła się za zakupy z dyżurną /121 kr/.

Podliczyła wpływy za kawę i ciasto od gości z aktualnego spotkania – do kasy wpłynęło 440 kr. Z tych pieniędzy rozliczyła się z panią Marią Madejską za zakup 12 szampanów /180 kr/.

VI

Prezes, Krystyna Haderberg przedstawiła aktualną listę członków ZPwJ.

Zjednoczenie Polskie w Jönköping obecnie liczy 156 członków. Wszyscy członkowie Zarządu otrzymali pełną listę.

VII

W kolejnym punkcie zebrania odbyła się dyskusja nad projektami o dofinansowanie. Prezes Zarządu przedstawiła formularz zgłoszeniowy i zaproponowała dyskusję w trzech blokach tematycznych:

1) dofinansowanie do działalności sportowej
2) dofinansowanie do imprez dla dzieci nie zrzeszonych w ZPwJ
3) dofinansowanie do aktywności turystycznej

ad1) Ważną częścią działań ZPwJ jest aktywność sportowa zarówno dorosłych członków Zjednoczenia jak i dzieci. Wszystkie instytucje zwłaszcza Kongres Polaków w Sztokholmie, chętnie przeznaczają środki pieniężne na taką działalność. Zajęcia sportowe nie tylko sprzyjają zachowaniu dobrej kondycji, popularyzowaniu zdrowego stylu życia, ale przyczyniają się również do integracji środowiska Polaków, mieszkających na danym terenie Szwecji.

Prezes Zarządu zaproponowała kwotę 15000 kr – jako dofinansowanie ze Związku Polaków w Sztokholmie a Wiesław Szyniec – zaproponował 1/3 tej kwoty /5000 kr/, jako wkład własny ZPwJ.

Propozycja została przyjęta.

Ponadto skarbnik Zarządu, Zofia Sawionek zgłosiła projekt, by ustalić każdorazowo symboliczną opłatę dla wszystkich korzystających z zajęć sportowych. Zasadność tego wniosku motywowała tym, że inicjatywa jest oddolna i sami uczestnicy zajęć sportowych proponują takie opłaty. Nadto, te symboliczne kwoty będą stanowić tzw. własny budżet ZPwJ. Zjednoczenie utrzymuje się tylko i wyłącznie ze składek członków, z czego 20 kr od każdego członka Zjednoczenia odprowadzane jest do Związku Polaków w Sztokholmie i z dotacji. Zjednoczenie nie prowadzi żadnej działalności dochodowej. O stanie konta Zjednoczenia decyduje oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi.

Propozycja wniosku zastała przyjęta jednogłośnie.

Sondaż w tej sprawie zobowiązał się przeprowadzić Wiesław Szyniec.

Zajęcia sportowe na kręgielni zostają odwołane.

Nie cieszyły się one popularnością a opłaty za wynajęcie torów były wysokie.

ad 2) Wszystkie nasze dzieci niezależnie od tego, czy rodziny należą do Zjednoczenia Polskiego w Jönköping i opłacają składki, otrzymują paczki na „Zajączka”, „Mikołaja” i „Dzień Dziecka”. Stąd również wniosek o dofinansowanie przez Kongres Polaków w Sztokholmie na ten cel w wysokości 4500 kr. + 1000 kr wkład własny ZPwJ.

Wniosek przyjęto.

ad 3) Trzeci blok projektowy obejmuje dofinansowanie do wycieczek, które chcemy w tym roku zorganizować.

Po przedyskutowaniu projektów złożonych przez członków Zarządu zapadła decyzja o zorganizowaniu jednodniowych wycieczek do:

Göteborga
Sztokholmu
i po Smalandii

Maria Tarłowska, Krystyna Haderberg i Wiesław Szyniec zaproponowali, by ubiegać się na ten cel o dofinansowanie w kwocie 40000 kr + 10000 wkład własny.

Projekt przyjęto.

Wniosek złożono.

VIII

  1. kwietnia 2016r. odbędzie się Zjazd Delegatów na Kongres Polaków w Sztokholmie.

Delegatem z ramienia ZPwJ jest Wiesław Szyniec.

Prezes Zarządu, Krystyna Haderberg zobowiązała się do tego czasu przekazać wszelkie wymagane dokumenty, które Delegat przedłożyć ma w Kongresie Polaków w Sztokholmie. Wymagane dokumenty to:

– Protokół z Walnego Zebrania ZPwJ
– Roczny Protokół Sprawozdaniowy z działalności ZPwJ
– Lista członków ZPwJ i rozliczenie składek członkowskich
– Protokół rozliczeniowy z dotacji przyznanych w 2015r.

Przyjęto również uchwałę o częściowej refundacji kosztów Delegata na Zjazd, za poprzednie dwa wyjazdy do Sztokholmu. Po przedłożeniu rachunków, skarbnik zwróci koszty opłaty parkingowej za samochód w wysokości 200 kr.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

IX

10.03.2016r. o godz. 10:00 w Jönköping odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Bilda, organizacji która również dofinansowuje działalność ZPwJ.

Na spotkanie oddelegowano prezesa – Krystynę Haderberg; wiceprezesa – Marię Tarłowską i skarbnika – Zofię Sawionek.

Wniosek przyjęto.

X

Śniadanie Wielkanocne dla członków ZPwJ odbędzie się w Poniedziałek Wielkanocny 28.03.2016r. o godz.11:00, po polskiej Mszy Św.

Z powodu wyjazdu na Wielkanoc do przygotowań nie włączą się: Maria Tarłowska, Alina Truchlewska i Elżbieta Solich-Atamaniuk. Pozostali członkowie Zarządu pełnić będą dyżur z ramienia Zarządu wraz dyżurnymi piekącymi ciasto. Rozdzielili również między sobą obowiązki. I tak:

– Krystyna Haderberg i Zofia Sawionek – zakupy + zamówienie białej kiełbasy
– Monika Idzińska i Wiesław Szyniec – zakup paczek dla dzieci w ilości 50 sztuk; zakup i przygotowanie jajek /60sztuk/.

Monika Idzińska odpowiedzialna jest również za telefoniczne przypomnienie o dyżurze pieczenia ciasta w marcu i kwietniu.

XI

Ustalono termin następnego zebrania członków Zarządu na dzień 03.04.2016r.

Ustalono również dyżurnych z ramienia Zarządu na kwietniowe spotkanie przy kawie po polskiej Mszy Św. /03.04.2016r./. Dyżur w kuchni pełnić będą: Maria Tarłowska i Elżbieta Solich-Atamaniuk.

XII

Wolne wnioski – brak.

Prezes Krystyna Haderberg, przekazała sekretarz materiały do Biuletynu Informacyjnego.

Zebranie Zarządu zakończyło się o godz. 14:00.

Sekretarz ZPwJ

Elżbieta Solich-Atamaniuk