2016.04.03

JÖNKÖPING 03.04.2016r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING  3/2016

I

Zebranie Zarządu Zjednoczenia Polskiego w Jönköping odbyło się w niedziele 03 kwietnia 2016r. w godz. 12:00 – 13:20, w sali św. Klary przy parafii oo. Franciszkanów.

Zebranie poprowadziła Krystyna Haderberg, Prezes ZPwJ.

II

W zebraniu uczestniczyło sześciu członków Zarządu:

Krystyna Haderberg

Maria Tarłowska

Zofia Sawionek

Elżbieta Solich-Atamaniuk

Monika Idzińska

Wiesław Szyniec

III

Porządek zebrania:

– Sprawdzenie listy obecności

– Odczytanie Protokołu nr 2/2016

– Świąteczne rozliczenia skarbnika

– Omówienie spraw bieżących w związku z wizytą przedstawiciela BILDY na   niedzielnym spotkaniu przy kawie

– Wolne wnioski

IV

Zebranie ZPwJ rozpoczęła Prezes Krystyna Haderberg od odczytania listy obecności.

Z pośród dziewięciu członków Zarządu ZPwJ nieobecne były trzy osoby:

Alina Truchlewska – zwolniona, usprawiedliwiona

Aneta Lewińska – zwolniona, usprawiedliwiona

Bartosz Lewiński – zwolniony, usprawiedliwiony

V

Sekretarz Elżbieta Solich-Atamaniuk odczytała Protokół nr 2/2016. Nie zgłoszono żadnych poprawek. Protokół przyjęto.

VI

Skarbnik ZPwJ Zofia Sawionek, rozliczyła się za świąteczne zakupy z poszczególnymi członkami Zarządu.

Na Śniadanie Wielkanocne wydano ogółem 2170 kr.: w tym na zakupy żywnościowe – 920 kr i 1250 kr na zakup Wielkanocnych Jajek dla dzieci.

Skarbnik podliczyła również wpływy z niedzielnej fiki. Do kasy wpłynęło 195 kr za kawę i ciasto od gości, uczestniczących w spotkaniu.

VII

W związku z wizytą przedstawiciela organizacji BILDA, pana Martina Hanna, który na spotkaniu przy kawie w szczegółowy i bardzo przystępny sposób wyjaśniał zasady dotowania finansowego takich organizacji jak nasza, zebranie Zarządu w całości poświęcone było sporządzeniu raportu z cyklicznych spotkań członków naszego Zjednoczenia. Na tej bowiem podstawie BILDA określa aktywność członków Zjednoczenia, przyznaje dotacje i może współuczestniczyć w dofinansowaniu jednorazowych imprez /na przykład wycieczek/.

BILDA w szczególności zainteresowana jest działalnością takich grup, które spotykają się regularnie /przynajmniej 9 spotkań w roku/; które liczą nie mniej niż trzy osoby i które łączy wspólne zainteresowanie, pasja lub hobby.

*  Krystyna Haderberg zgłosiła spotkania Zarządu pod nazwą „8-gruppen”, jako grupę dyskusyjną, która spotyka się dwa razy w miesiącu.

*  Raz w tygodniu spotyka się grono miłośniczek robótek ręcznych u pani Jadwigi Musiolik. Ta grupa również spełnia wymagania BILDY.

*  Dwa razy w miesiącu spotyka się schola dziecięca, prowadzona przez Macieja Opiłę i Bartosza Lewińskiego. Do scholi należy od 6 do 12 dzieci i kilka osób dorosłych, które grają na różnych instrumentach.

*  Również dwa razy w miesiącu spotyka się chór dorosłych, którzy ćwiczą pieśni wykonywane na polskiej Mszy Św. W ćwiczeniu śpiewów bierze udział cała społeczność pod kierownictwem instrumentalistów.

*  Została zgłoszona chęć powołania grupy językowej nauki szwedzkiego. Zgłosiło się kilka osób chętnych do uczestnictwa w takich zajęciach. Wracamy zatem do propozycji diakona Görana Fäldt, który gotowy jest poprowadzić kurs nauki szwedzkiego. Kontakt z diakonem powierzono Marii Tarłowskiej.

*  Istnieje i prężnie działa również grupa zapalonych kibiców piłki nożnej. Panowie spotykają się na skypie przynajmniej co dwa tygodnie w trakcie trwania rozgrywek Ligii Mistrzów, wymieniają spostrzeżenia, omawiają gole, oceniają sędziowanie każdego meczu, oceniają pozycje poszczególnych zespołów w grupie i oczywiście typują swoich faworytów. Ta grupa dyskusyjna również spełnia wymagania BILDY.

Podczas bardzo ożywionej dyskusji nad poszczególnymi grupami zainteresowań, Prezes Krystyna Haderberg sporządziła szczegółowy spis członków, który zostanie przekazany w odpowiednim formularzu do BILDY.

Liczymy również na inne inicjatywy członków Zjednoczenia. Społeczność polska jest kreatywna i wciąż rodzą się nowe pomysły wspólnego spędzania czasu.

VIII

Zebranie zakończyło się o godz. 13:20.

Następne zebranie Zarządu zaplanowano na niedziele 01 maja 2016r.

 

Sekretarz ZPwJ

Elżbieta Solich-Atamaniuk