Sprawozdanie z działalności Zjednoczenia Polskiego w Jönköping w latach 2014-2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING W LATACH 2014 – 2016

 

Zarząd Zjednoczenia zaczął działać po dwóch Walnych Wyborach w 2014 roku.

Na pierwszym Walnym Zebraniu dnia 02 lutego zgłosiło się zbyt mało kandydatów, aby Zarząd mógł się ukonstytuować. Groziło nam rozwiązanie Związku.

Po dwóch miesiącach zgłosiło się kilkoro z nas, którym leżało na sercu utrzymanie Zjednoczenia, które istnieje już tyle lat.

Na drugim Walnym Zebraniu dnia 21 kwietnia wybrano wreszcie Zarząd, który działa do dziś.

W skład Zarządu weszli: Róża Eysymontt (która po dwóch miesiącach zrezygnowała); Zofia Sawionek – nasz skarbnik i chętny pomocnik do wszystkiego; Jadwiga Musiolik, honorowy członek pełniący funkcje sekretarza; Liliana Kovač – zastępca prezesa, doskonały organizator różnych imprez pod względem gospodarczym; Monika Idzińska i Wiesław Szyniec, zdyscyplinowani dyżurni do pilnowania działalności w kuchni w niedzielne spotkania. Wiesław Szyniec również wytypowany na zjazd Kongresu Polaków w Sztokholmie, pełnił te funkcje sumiennie i godnie; Irena Proszowski, gospodarz, która dzielnie zmagała się z telefonowaniem do członków mających upiec ciasto na nasze kolejne spotkanie; Małgorzata Svensson i Maria Tarłowska, dbające troskliwie o zakupy na nasze spotkania przy kawie takich produktów jak mleko, masło, ser, kawa itp.; oraz Krystyna Haderberg – prezes, na której spoczywało organizowanie zebrań Zarządu, informowanie członków o różnych naszych atrakcjach i imprezach, działalność administracyjna, to jest ubieganie się o dotacje, współpraca ze skarbnikiem, koordynacja wszystkich wspólnych działań Zarządu.

Co udało nam się zrobić w czasie tej 2-letniej kadencji?

Po pierwsze zrobić aktualną po kilku latach listę członków Zjednoczenia Polskiego w Jönköping. Obecnie stan Zjednoczenia wynosi 160 członków dorosłych i 47 dzieci.

Druga rzecz, która była konieczna do ubiegania się w różnych instytucjach o zapomogi to nasz Statut, który byliśmy zmuszeni przetłumaczyć na język szwedzki.

Staraliśmy się oprzeć naszą działalność nie tylko na składkach członkowskich, które w 2014 roku wyniosły 4200 kr a w 2015 roku – 6800 kr, ale szukaniu sponsorów, którzy mogliby wspomóc naszą działalność.

Nawiązaliśmy kontakt z ABF, skąd po przedstawieniu sprawozdania z naszej działalności oraz rachunków, udało nam się w roku 2015, uzyskać dotacje 3000 kr.

Z Jönköpings komun otrzymaliśmy w 2014 roku 4377 kr a w 2015 roku – 4607 kr.

Jeżeli chodzi o Kongres to w 2014 roku otrzymaliśmy zapomogę 5500 kr a w 2015 roku – 18000 kr.

Ażeby otrzymać zapomogę z Kongresu trzeba było wyłożyć część własnego wkładu w dany projekt.

W związku z tym, że kościół odmówił nam Klara Sali na imprezy taneczne, podobno z powodu naszego złego zachowania, byliśmy zmuszeni zakupić własny sprzęt muzyczny tj. mikrofon i głośniki, które były nam potrzebne w razie wynajęcia jakiegoś lokalu. Na to otrzymaliśmy dotacje z Kongresu – 3000 kr, podczas gdy cały sprzęt kosztował 4774 kr.

Rozpoczęliśmy również działalność sportową w Sali na Östreängen. Odpowiedzialnym jest Sebastian Możdżyński. Na piłkę można otrzymać dotacje 5000 kr. Wkład własny był 1265 kr.

Otrzymaliśmy również z Kongresu dotacje na bowling (kręgle) 4000 kr. Z własnej kasy dodaliśmy 2150 kr. Razem 6150 kr. Skorzystało z tego kilka osób. Jest to dość drogi sport. Mamy nadzieję, że w przyszłości stanie się bardziej popularny.

Na dzieci otrzymaliśmy z Kongresu 3000 kr w 2015 roku. Były to pieniądze przeznaczone na dzieci, których rodzice nie są zrzeszeni w Zjednoczeniu. Razem na dzieci przy różnych okazjach wydaliśmy w roku 2014 – 6440 kr, oraz 6862 kr w roku 2015. Wchodzą w to Jajko Wielkanocne, Dzień Dziecka, nagrody Andrzejkowe, Mikołaj, nagrody Sylwestrowe.

Nawiązaliśmy kontakt z organizacją BILDA, która pomogła nam finansowo zorganizować wycieczkę do Trójmiasta w dniach 16-18 października 2015 roku. BILDA zapłaciła nam około 12 tys. kr za autobus do Karlskrony i z powrotem. Na wycieczce było nas 38 osób. Każdy dorosły członek wycieczki zapłacił 800 kr, dzieci połowę tej ceny. Koszty z naszych związkowych pieniędzy za wycieczkę wyniosły 3820 kr za autokar z przewodnikiem w Polsce. Uczestnicy wycieczki uważali, że wycieczka była bardzo dobrze zorganizowana i udana.

W ciągu tych dwóch lat mieliśmy 18 jubilatów, którzy otrzymali od nas róże i szampana.
W roku 2015 zmarła Zofia Asiesiukiewicz. Zakupiliśmy dla niej pożegnalny bukiet od Zjednoczenia.
W ciągu naszej 2 letniej kadencji spotkaliśmy się przy kawie 17 razy.
2 razy zorganizowaliśmy Śniadanie Wielkanocne w tym Zajączka dla dzieci.
2 razy uczciliśmy Dzień dziecka.
2 razy zorganizowaliśmy udane Zabawy Andrzejkowe.
2 razy urządziliśmy Mikołaja dla dzieci.
1 raz urządziliśmy Sylwestra.
2 razy odwiedziliśmy i zapaliliśmy znicze na grobach Polaków, w Dniu Święta Zmarłych.

Zarząd odbył 12 zebrań w czasie swojej kadencji.

Wydaliśmy 4 Biuletyny Informacyjne.

W ciągu naszej kadencji 2 naszych członków Zjednoczenia zostało wybranych do Zarządu naszej opiekuńczej organizacji: Kongresu Polaków w Sztokholmie. Są to: Marcin Konieczny, który wyjechał do Sztokholmu oraz Sebastian Możdżyński, odpowiedzialny za działalność sportową.

W podziękowaniu za swoją dwuletnią kadencje, członkowie Zarządu otrzymali pudełko czekoladek.

Prezes Zjednoczenia Polskiego w Jönköping
Krystyna Haderberg