Sprawozdanie finansowe za lata 2014-2016

Polska Föreningen i Jönköping

Rozliczenie finansowe za rok 2015
01.02.2015 – 31.01.2016

 

Dochody

Składki członkowskie 6800
Dotacje z Jönköping komun 4607
Dotacje z Kongresu 18000
Dotacje z ABF 1200
Dochód z kawy niedzielnej 4641
Dochód z Zabawy Andrzejkowej 3475
Wybrano z banku 18000
RAZEM ———————–
56723

 

Wydatki

1. Reprezentacyjne
spotkania przy kawie,
Wielkanoc, Opłatek, jubilaci, kwiaty
7257
dla dzieci Zajączek, Mikołaj, Dzień dziecka 7018
zabawa Andrzejkowa 4148
instrumenty muzyczne 4774
pomoc charytatywna 2000
wycieczka do Polski 4268
2. Sport
dla dzieci i młodzieży wynajęcie Sali 5238
bowling (dla dorosłych 6459
3. Administracja
(Medlemavgift till Kongres, biuletyny, opłaty bankowe
8682,50

4. Wybrano z banku

18000
RAZEM ———————–
67844,50

 

Saldo za 2015 rok wynosi -11121 kr
Suma wyjściowa z dnia 01.02.2015:

W banku 19294
W kasie podręcznej 12011
RAZEM ———————–
31305
11121 (saldo)
———————–
20184

Jest to zgodne ze stanem finansowym na dzień 25.01. 2016r.

W banku 18607
W kasie podręcznej 1577
RAZEM ———————–
20184