Kontakt

Krystyna Haderberg
prezes Zarządu/ ordförande
tel. 0046/36 133038

Róża Eysymontt
wiceprezes Zarządu/ vice ordförande
tel. 0046/381 20330

Zofia Sawionek
skarbnik Zarządu / kassör
tel. 0046/736 179898

 

tel. 0046/762667836
e-post: info@pzj.se

Org. Nr 802421-3459

bankkonto / bankgirot 5533-3207