Ogłoszenie 9/2019

 ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2018

W niedzielę 03 lutego o godzinie 11:00 w sali św. Klary przy parafii św. Franciszka w Jönköping odbędzie się zebranie członków ZPwJ.

Tematem zebranie jest sprawozdanie z działalności ZPwJ za rok 2018.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie wszystkich członków
  2. Wybór prezydium (3osoby: prowadzącego, protokolanta i członka prezydium)
  3. Odczytanie sprawozdania za rok 2018
  4. Sprawozdanie finansowe za rok 2018
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
  7. Dyskusja nad sprawozdaniami
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie zebrania

Wszystkich członków ZPwJ serdecznie zapraszamy.

                                                                                                             Zarząd ZPwJ

                                                                                                             Ogłoszenie 9/2019