Ogłoszenie 7/2018

APEL KONGRESU POLAKÓW W SZWECJI

          Prezes Janusz Górczyński wraz z Zarządem Kongresu Polaków w Szwecji zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji zrzeszonych w Kongresie o wsparcie finansowe. Tekst apelu dostępny jest na stronie internetowej Kongresu (https://www.polskakongressen.org/pl/ ).

         W naszym Zjednoczeniu problem wnikliwie przedstawił Sebastian Możdżyński, który uczestniczył w zwołanym przez Prezesa i Zarząd KPwS zebraniu. Zebranie odbyło się w Sztokholmie 12 maja 2018r.

W pierwszą niedzielę czerwca na spotkaniu przy kawie wszyscy obecni członkowie Zjednoczenia Polskiego w Jönköping uchwalili dobrowolne datki od członków naszego Zjednoczenia. Datki na rzecz Kongresu Polaków w Szwecji przyjmuje skarbnik, Zofia Sawionek podczas naszych wspólnych spotkań. Na Państwa ofiarność i wpłaty czekamy do września. Już podczas tego niedzielnego spotkania zebrano sumę 665kr.

         Oczywiście istnieje również możliwość wpłaty większej sumy pieniędzy bezpośrednio na konto Kongresu Polaków W Szwecji – Postgiro 77 87 67-4, z dopiskiem OPON od indywidualnego darczyńcy. Wówczas nazwisko osoby zostanie opublikowane w Biuletynie Kongresu w kwartalnym rozliczeniu.

         Z góry dziękujemy za zrozumienie problemu i prosimy o przychylność dla tej inicjatywy.

                                                                                                                                                                                        Zarząd

Zjednoczenia Polskiego w Jönköping

Ogłoszenie 7/2018