Ogłoszenie 21/2017

NAPRAWA POMNIKA NA CMENTARZU SKOGKYRKOGÅRDEN

                                                                           OGŁOSZENIE 21/2017

         Zarząd Zjednoczenia Polskiego w Jönköping informuje wszystkich członków Zjednoczenia i Rodaków, którym leży na sercu pamięć o przybyłych do Szwecji Polakach, wyzwolonych z nazistowskich obozów koncentracyjnych, że została dokonana naprawa pomnika na Cmentarzu Skogkyrkogården.

         Przygotowując to miejsce pamięci do obchodów 70-lecia ZPwJ a przede wszystkim sprzątając przed Wszystkimi Świętymi, zauważyliśmy, że główna tablica z epitafium jest bardzo niestabilna. Odklejona była od bazy pomnika i niebezpiecznie się chwiała. Niezwłocznie Prezes Zjednoczenia, Krystyna Haderberg, zgłosiła to zarządowi cmentarza. Otrzymaliśmy zapewnienie, że w czasie dwóch, trzech tygodni zostanie to naprawione. I tak się stało. Zapewniono nas również o renowacji samej tablicy, która zostanie przeprowadzona na wiosnę 2018 roku. Ma ona polegać na wyczyszczeniu i odnowieniu napisu.

         Dotychczasowe prace zostały przeprowadzone na koszt „cmentarza”.

 

                                                                           Zarząd ZPwJ