Ogłoszenie 12/2017

Ogłoszenie 12/2017

 

Współpraca organizacji BILDA ze Zjednoczeniem Polskim w Jönköping.

 

W związku z nową strategią organizacji BILDA, która dofinansowuje działalność wielu organizacji, w tym również i naszego Zjednoczenia, odbyło się w niedziele 19 lutego 2017r. spotkanie Zarządu z przedstawicielem BILDA. Naszym nowym konsultantem i doradcą został pan Mirosław Moszczyński.

Z przedstawionych przez niego założeń jasno wynika, że aby starać się o dotacje na działalność Zjednoczenia, musimy się wykazać aktywnością w działaniu. Mówiąc prościej: aby dostać z Bildy fundusze powinniśmy rzetelnie i skrupulatnie dokumentować działania i aktywnie uczestniczyć w tzw. cirklach.

 BILDA jasno określiła czym są cirkle i kto może w nich uczestniczyć.

Cirkel to nic innego jak tematyczne spotkania, w których powinno uczestniczyć nie mniej niż 3 osoby. Nie mogą to być jednak stricte spotkania jednej rodziny. W ramach danego tematu powinny się odbyć minimum trzy spotkania o łącznym wymiarze czasu – 9 godzin. Dla przykładu: dwie rodziny chcą zaplanować pokaz kilku filmów edukacyjnych dla dzieci. Spotykają się /może to być nawet spotkanie na skypie/, omawiają tematykę filmów, wybierają tytuły, przygotowują projekcję, wspólnie oglądają i dyskutują na ich temat. To już jest cirkel.

Inny przykład: planujemy z przyjaciółmi niedzielną wycieczkę rowerową. Omawiamy trasę, stopień jej trudności; planujemy po drodze atrakcje dla dzieci; przygotowujemy poczęstunek do kosza piknikowego; uczymy dzieci rozróżniać rodzaje drzew; uczymy zasad bezpiecznego poruszania się po drogach; uczymy pływania; uczymy ekologicznego zachowania w rezerwatach przyrody i nie tylko… – to też jest cirkel.

Uczestnikiem takiego tematycznego spotkania może być każdy członek Zjednoczenia!!!

Owe trzy osoby będące organizatorami takiego cyrkla, powinny podać swoje dane /imię, nazwisko, adres, telefon i numer personalny/.

            Dlatego prosimy o zgłaszanie wszelkich przejawów aktywności w ramach wspólnoty. Czekamy również na Państwa propozycje. Może są tematy na które chcecie Państwo podyskutować, spotykając się czy to w domach prywatnych czy w sali przy kościele?

Zjednoczenie Polskie w Jönköping jest dość liczną organizacją ale jak zauważył nasz konsultant, Mirosław Moszczyński, jesteśmy w statystykach BILDA na  przedostatnim miejscu pod względem aktywności. Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich do współpracy. Pamiętajmy – im bardziej będziemy aktywni jako organizacja polonijna, tym większego wsparcia będziemy mogli oczekiwać od sponsorów.

Wszelkie propozycje i działające już koła zainteresowań, prosimy zgłaszać Prezes Zjednoczenia, pani Krystynie Haderberg pod adresem e-mail krystyna.haderberg@hotmail.com lub pod numerem telefonu:0046/36133038