2019/135

Biuletyn Informacyjny jest bezpłatnym pismem Zjednoczenia Polskiego w Jönköping. Każdy numer wydania specjalnego ukazuje się tylko w wersji papierowej z uwagi na brak zgody członków Zjednoczenia Polskiego w Jönköping na publikację wizerunku w Internecie.

ZARZĄD ZPwJ