Kontakt

Krystyna Haderberg
prezes Zarządu/ ordförande
tel. 0046/36 133038

Zofia Sawionek
skarbnik Zarządu / kassör
tel. 0046/736 179898

e-post: info@pzj.se

Org. Nr 802421-3459

konto bankowe / bankgirot 5533-3207