Prelekcje o św. Urszuli Ledóchowskiej w 100 lecie Niepodleglości Polski

Do wszystkich Organizacji zrzeszonych w Kongresie Polaków w Szwecji 
 
Szanowni Państwo!
W imieniu Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy w Szwecji chciałem zasygnalizować,
planowaną w maju br., serię prelekcji o św. Urszuli Ledóchowskiej.
Prelekcje są pomyślane jako element obchodów 100-lecia Niepodległości Polski
i mają objąć główne ośrodki Organizacji Kongresowych w Szwecji.
Jak wiadomo, św. Urszula Ledóchowska w latach 1914-1920 przebywała na terenie Skandynawii
i była gorącą orędowniczką Niepodległości Polski  w społeczeństwie Szwecji, Norwegii, i Danii.
Organizowała też wydatną pomoc materialną dla zrujnowanego I wojną światową Kraju,
Wygłosiła w tym celu ponad 80 odczytów na terenie Skandynawii i publikowała liczne artykuły w prasie.
Opiekowała się też sierotami polskimi na terenie Danii.
Była również prekursorką dialogu ekumenicznego w Skandynawii.
W stulecie naszej Niepodległości chyba warto przypomnieć jej postać i dokonania.
 
Prelekcje, na bardzo dobrym poziomie, połączone z projekcją przeźroczy i filmem,
wygłosi siostra Małgorzata Krupecka ze Zgromadzenia Urszulanek z Warszawy.
Przyjazd siostry Małgorzaty Krupeckiej do Szwecji jest planowany na 10 maja.
W czasie od 10 do 17 maja siostra wygłosi prelekcje w Sztokholmie, Västerås i w Uppsali
Od 17 do 22 maja planowany jest przejazd metodą sztafetową do Jönköpingu i Göteborga.
Następnie od 23 do 30 maja, w taki sam sposób, pobyt na południu Szwecji w Malmö, Helsingborgu i Lund.
Stamtąd powrót do Kraju, albo jeszcze krótka wizyta w Danii.
Tak wygląda trasa i plan prelekcji w ogólnym zarysie.
Polski Komitet Pomocy w Szwecji zaprosił już prelegentkę, siostrę Małgorzatę Krupecką i zwrócił się do MSZ poprzez Konsulatu RP
o wsparcie finansowe na pokrycie najważniejszych kosztów przejazdów, i przygotowania materiałów informacyjnych.
Jednocześnie zwracamy się do Kongresu Polaków w Szwecji o zarezerwowanie, w miarę możliwości,
środków finansowych na wsparcie tej inicjatywy, jako części wkładu własnego Organizacji Kongresowych..
Z kolei zwracamy się do wszystkich zainteresowanych Organizacji o pomoc w przygotowaniu tych prelekcji,
przejazdów sztafetowych, w ugoszczeniu siostry Małgorzaty Krupeckiej i zapewnieniu jej noclegów. 
O umożliwienie jej zwiedzenie miejsc związanych z działalnością św. Urszuli Ledóchowskiei w Szwecji 
i innych ciekawych miejsc w Waszej okolicy.
Przewidujemy, że poszczególne Organizacje otrzymają zwrot kosztów przejazdów i ew. wynajęcia sali,
w ramach otrzymanych dotacji z MSZ i od Kongresu.
Siostra Krupecka pracuje też naukowo i zainteresowana jest kontaktem ze środowiskiem uniwersyteckim w Sztokholmie, Uppsali i Lund
Prosiła o zainteresowanie tych środowisk jej opracowaniem.pt.:
„Działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej na rzecz Niepodległości Polski w latach 1914-1920 na terenie krajów skandynawskich”.
i ewentualną publikacją tego opracowania.
Siostra Małgorzata Krupecka bardzo chętnie nawiąże też kontakt ze środowiskami kościelnymi
i osobami zainteresowanymi tematyką religijną i historyczną.
 
W załączeniu przesyłam ww. opracowanie i informację o wystawie z roku 2009, w 70-tą  rocznicę śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej.
 
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc we współorganizowaniu tego przedsięwzięcia w 100-lecie Niepodległości Polski,
i proszę o kontakt telefoniczny i e-mailowy
 
W imieniu Zarządu PKPwSz
Jan Andrzejewski
tel. 0707655025
 
Kontakt do siostry Małgorzaty Krupeckiej
Małgorzata Krupecka
tel. +48 666712925
 
 
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.